image1 image2 image3

Luit. Kol. Jean P. BOLTEN (1883-1943)

Luit. Kol. Jean P. BOLTEN Luit. Kol. Jean P. BOLTEN

Geboren 17 februari 1883 te 's Gravenhage
Gefusilleerd 4 juni 1943 te Berlijn-Tegel

Gehuwd en twee kinderen

Studeerde af in Kampen als Infantarist. Heeft daarna merkwaardigerwijs bijna nooit bij zijn eigen wapen gediend. Kwam al spoedig bij de motordienst. Vond daar de montage van een mitrailleur op een motorfiets uit. Werd directeur van de militaire technische werkplaatsen in Delft. In 1918 verliet hij, zoals zoveel anderen, uit ergernis over het gebroken geweertjes gedoe, de dienst.

Hij trad in dienst bij de Bataafsche Petroleummaatschappij (tegenwoordig Shell). Hij werd uitgezonden naar Tarahan waar hij opdracht kreeg tot het bouwen van een olielaadsteiger. Hij ondervond geknoei met het geleverde materiaal. Door het signaleren daarvan werd hij als klokkenluider in het laatste deel van zijn termijn sterk geplaagd en gehinderd.

Terug in Nederland (1923) hield hij zich als hobby o.a. bezig met de uitvinding en constructie van codeerapparaten.

Bij toename van de oorlogsdreiging werd hij in 1918 in actieve dienst teruggeroepen. Hij werd geplaatst bij de geheime dienst van de Marine in Amsterdam die werd aangevoerd door Hasselman. Hij heeft nog veel kostbaar oorlogsmateriaal uit handen van de Duitsers weten te houden.

Kwam in aanraking met de Stijkelgroep en de ervaringen daarvan zijn voldoende bekend.

29-4-2007 J. Bolten (zoon)

© Stichting Eregraf Stijkelgroep 2024

Privacyverklaring