image1 image2 image3

De video van Polygoonnieuws over de herbegrafenis van de Stijkelgroep leden op 1 augustus 1947:

Weekjournaal van Polygoon Hollands Nieuws van week 32 uit 1947.

In de St. Jacobskerk in Den Haag wordt een herdenkingsdienst gehouden voor de 43 gefusilleerden van de groep. Na de kerkdienst trekt een begrafenisstoet, bestaande uit een lijkkoets met het lichaam van één van de slachtoffers, begeleid en gevolgd door een lange stoet militairen, politie, ex-verzetslieden en burgers, door de straten naar de begraafplaats Westduin. De laatste eer die aan deze ene geëxecuteerde wordt bewezen, geldt voor de hele groep. Op de begraafplaats wordt de kist, met militaire eer, ter aarde besteld. Een vuurpeloton vuurt saluutschoten af boven de open grafkuil.

Maker: Polygoon Hollands Nieuws (producent) / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (beheerder)
Publicatiedatum: 4 augustus 1947
Lengte:01:40

© Stichting Eregraf Stijkelgroep 2024

Privacyverklaring