image1 image2 image3

Stichting Eregraf Stijkelgroep

De doelstellingen van de Stichting Eregraf Stijkelgroep volgens de statuten zijn:

  • het leggen van een krans, zo mogelijk door de nabestaanden van de leden van de Stijkelgroep, op vier mei van ieder jaar en bij eventuele andere herdenkingen;
  • het onderhouden en versterken van de band van samenhorigheid tussen de nabestaanden van de leden van de Stijkelgroep in eerbiedige nagedachtenis van de in de oorlogsjaren omgekomen drieënveertig leden.

Bestuur

De heer ir D.J. Zwart, voorzitter
De heer mr. O.F.E. Brouwer, penningmeester
De heer J.M. Moret, secretaris
De heer D.J. Jonker, lid

Secretariaat

Jan Muschlaan 256
2597 VE Den Haag
 
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bankrekening

IBANrekening nr. NL03INGB0001428000
t.n.v. Stichting Eregraf Stijkelgroep te IJmuiden

 


Statuten

1. Doelstellingen

1.1 Het verlenen van medewerking, voor zover dat mogelijk is, aan het eventueel overbrengen van de stoffelijke overschotten van nog tien leden van de Stijkelgroep (van wie de stoffelijke overschotten nog niet zijn gevonden), zulks met goedkeuring van de daarbij betrokken nabestaanden, naar het Eregraf voor de Stijkelgroep op de Algemene Begraafplaats “Westduin” te ‘s-Gravenhage;
1.2 Het leggen van een krans, zo mogelijk door de nabestaanden van de leden der Stijkelgroep, op 4 mei van ieder jaar en bij eventuele andere herdenkingen;
1.3 Het onderhouden en versterken van de band van saamhorigheid tussen de nabestaanden van de leden van de Stijkelgroep in eerbiedige nagedachtenis van de in de oorlogsjaren omgekomen drieënveertig leden;
1.4 Het in bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het dagelijks bestuur, zowel in moreel als in sociaal opzicht ter zijde staan van de nabestaanden van de leden van de Stijkelgroep;
1.5 Het, voor zoveel zulks mogelijk is, samenwerken met de Oorlogsgravenstichting ’s-Gravenhage en of andere soortgelijke instelling

2. Beleidsplan

Het beleid van de Stichting is erop gericht

2.1 De nagedachtenis aan de leden van Stijkelgroep in ere houden door jaarlijks op 4 mei een krans bij het Eregraf te leggen in aanwezigheid en door nabestaanden.
2.2 Het onderhouden en versterken van een relatie tussen de nabestaanden door de jaarlijkse uitgifte van een nieuwsbrief en het onderhouden van de website www.stijkelgroep.nl.
2.3 Deelname aan herdenkingen zoals de jaarlijkse Service of Remembrance georganiseerd door de Commonwealth War Graves Commission op de Algemene Begraafplaats “Westduin” te ’s-Gravenhage, de jaarlijkse herdenking Oranjehotel.
2.4 Het in stand houden van het Eregraf. In 1998 zijn alle kruizen vervangen voor een bedrag van ongeveer €50.000. De verwachting is dat pas na 2040 een mogelijkheid bestaat dat deze kruizen opnieuw vervangen moeten worden. In 2011 is het beeldje vervaardigd door M. Gobius gerestaureerd.
2.5 De jaarlijkse kosten van de Stichting zoals bloemen, kransen, nieuwsbulletin en website worden gedekt door de giften van de nabestaanden. Voor toekomstig groot onderhoud aan het Eregraf zal naast de opgebouwde reserveringen gezocht moeten worden naar alternatieve bronnen.

3. Activiteiten

3.1 Voor de kranslegging op 4 mei verzorgt de Stichting een nieuwsbrief naar de nabestaanden met een uitnodiging tot deelname aan de herdenking. In de nieuwsbrief wordt ook een oproep voor een gift gedaan. Dit is de belangrijkste bron van inkomsten. Verder verzorgt de Stichting de krans, het schoonmaken van het Eregraf, de bloemen en bloemenvazen bij de kruizen. Tevens nodigt de Stichting twee nabestaanden uit voor het leggen van de krans.
3.2 In 2007 heeft de Stichting een website ingericht. De verwachting is dat er per twee jaar een vernieuwing nodig is.
3.3 Een of meerdere Stichtingsbestuurders nemen deel aan de jaarlijkse Service of Remembrance van de gesneuvelden uit de Commonwealth. Hierbij leggen wij een krans/bloemen bij het Commonwealth monument op de begraafplaats Westduin en bij het Eregraf van de Stijkelgroep.
3.4 Een of meerdere Stichtingsbestuurders nemen deel aan de jaarlijkse herdenking in het Oranjehotel. Hierbij wordt namens de Stichting een bloemstuk bij de Doodencel geplaatst.
3.5. Deelnemen aan de Nationale Herdenking op 4 mei te Amsterdam
3.6. Jaarlijks overleg met de beheerders van Begraafplaats Westduin betreffende het onderhoud aan en rond het Eregraf.
3.7. Onderhouden van contact met nabestaanden en belangstellenden via mail en post.

4. Financieel plan en verantwoording

 jaar

 giften

 rente

 totaal

 kosten

 opmerkingen

 2018 € 1695 € 1875  € 3579  € 5808  Inclusief de kosten voor de
 herdenking 3 juni 2018
 2017  € 5691  € 48  € 5739  € 4732  Inclusief onderzoek- en onderhouds-
 kosten en afwikkeling erfenis
 2016  € 1263  € 314  € 1576  € 6182  Inclusief kosten informatiebord

 2015  € 362  € 650  € 1012  € 1309
 

De toekomstige giften zijn lager ingeschat i.v.m. kleiner wordende groep van actieve nabestaanden. De kosten bestaan uit kosten voor kransen, bloemen, postzegels voor het verzenden van de nieuwsbrief en bankkosten.

De reserves bedragen € 94.076,72 en zijn gereserveerd voor toekomstige onderhoudskosten aan het Eregraf en onderhoud van de website.

5. Het RSIN of het fiscaal nummer

Sedert 1 januari 2009 heeft de Stichting de status van een ANBI. De Stichting heeft het fiscaal nummer 816739286.

6. Bestuur

De heer ir D.J. Zwart (voorzitter)
De heer mr. O.F.E. Brouwer (penningmeester)
De heer J.M. Moret (secretaris)
De heer D.J. Jonker (lid)

7. Secretariaat

Jan Muschlaan 256
2597 VE Den Haag
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

8. Beloningsbeleid

De Stichting heeft geen personeel in dienst en de Stichtingsbestuurders ontvangen geen beloning voor het vervullen van hun functie in de Stichting.

© Stichting Eregraf Stijkelgroep 2020

Privacyverklaring